Video: Parameedikute rühm üllatas oma arstist ülemat positiivselt

Parameedikute harjutus Kevadtormil.

FOTO: Kaitsevägi

Õppusel Kevadtorm harjutanud parameedikute rühm on nende ülema hinnangul ka reaalses lahingolukorras tegutsemiseks valmis. Tavaelus hoopis teistel erialadel töötavad reservväelastest parameedikud on oma arstist ülemat positiivselt üllatanud.

„Ma saan rääkida vaid oma rühma meestest ja naistest, kuid nad on väga heal tasemel. Ma olen meeldivalt üllatunud,“ ütles tavaelus Tartu ülikooli kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia arst-resident leitnant Mehis Vipp, kes täidab Kevadtormil 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni meditsiinirühma ülema kohustusi.

Kaitseväes omandab iga üksikvõitleja minimaalsed teadmised vigastuste korral tegutsemiseks, olles iseenda esimene abi. Kuigi igas jaos ja rühmas on samuti parameedikud, on tõsisemate vigastuste korral vajalik evakuatsioon. See tähendab sõitu nii-öelda kiirabiga ehk kaitseväe keeles MEDEVAC-iga. Meditsiiniline evakuatsioon toimub lähimasse meditsiinipunkti tagalas, sealt edasi kas välihospitali või tsiviilhaiglasse.

Kui paarikümnest inimesest koosnevas rühmas on paar reservvõitlejat ka igapäevaelus õed ning arstid, on ülejäänute kokkupuude katastroofimeditsiiniga pärast ajateenistuses omandatud väljaõpet õnneks pigem minimaalne. Jäädes küll tagasihoidlikuks, tunnistavad mitmed võitlejad, et on siiski pidanud ka tavaelus ajateenistuses õpitud oskusi kasutama.

Tänavu 16. korda peetaval Kevadtormil osaleb üle 9000 kaitseväelase, kelle hulgas nii ajateenijad, tegevteenistujad kui reservväelased. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabuvad liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.

29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi. Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.

Pildigalerii harjutusest leiab siit.

Tagasi üles
Back