Liitlaste reservohvitserid külastasid õppust Kevadtorm

FOTO: Ardi Hallismaa / Kaitsevägi

Kevadtormi külastasid eile 24 riigi reservohvitserid, kes tutvusid Eesti reservsüsteemiga ja tegid ettevalmistusi tänavu Eestis toimuvaks rahvusvaheliseks reservohvitseride kogunemiseks.

„Saime mitmeid häid mõtteid, mida kodumaale kaasa võtta – näiteks reservväelaste kaasamine ja lävimine oma tööandjatega. Kardan, et meie ettevõtted ei oleks töötajate reservõppustele saatmisel eriti paindlikud, sest ohutunnetus ei ole niivõrd ilmne,“ ütles UK reservüksuste peasekretär kolonel Adrian Walton.

Liitlaste reservohvitserid kohtusid Eestis olles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sireliga. Tapa sõjaväelinnakus sai delegatsioon ülevaate Eesti reservväelaste väljaõppest, reservteenistuse põhimõtetest ning Kevadtormil osalevatest üksustest. Pärastlõunal kohtuti maastikul paiknevate üksuste ja reservväelastega.

„Nii mina kui kõik teised – me tuleme väga positiivse meelestatusega. See just ongi väga hea, et meid kaasatakse, meid koheldakse võrdväärsetena ja me tõesti oleme kursis. Ainult niimoodi reaalselt õppustel osaledes me olemegi kaitsevõimelised,“ ütles 1. jalaväebrigaadi reservväelane nooremleitnant Ene Ahas.

Eesti reservohvitseride kogusse kuulub ligi 400 reservohvitseri, kelle hulgas on nii juriste, arste, mereväe ja sõjaväelogistika eksperte. Reservohvitseride võistkonnad on esinenud edukalt Erna retkeil ja rahvusvahelistel militaarvõistlustel, kogu liikmed on aktiivsed Kaitseliidus ning õppekogunemistel kaitseväes.

Reservväelaste senisest aktiivsem sidumine allüksuste tegevusega on läbi julgeolekuolukorra pingestumisele kõigi riikide jaoks üha olulisemaks muutumas. Viimastel aastatel on Eesti reservohvitseride kogu panustanud aktiivselt liikmete kaasamisse brigaadide väljaõppesse, samuti tegevteenistuses olevate ohvitseride ja reservohvitseride sõjalise ettevalmistuse ühtlustamisele.

Möödunud aastal sai Eesti reservohvitseride kogu koos Ühendkuningriigiga rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR eesistujaks. Tänavu korraldatakse Eestis rahvusvaheline CIOR kongress, mis hõlmab sõjalis-sportlikku võistlust, noorte reservohvitseride seminari ja tsiviil-sõjalise koostöö õppust.

Tagasi üles
Back